• سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها
  • برنامه و استراتژی توسعه و سرمایه گذاری شرکت مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت

   برنامه و استراتژی توسعه و سرمایه گذاری شرکت مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت

   برنامه و استراتژی توسعه و سرمایه گذاری شرکت مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت

   طی این برنامه استراتژی کسب و کار شرکت مورد توجه قرار گرفته شده است.

   بهره مندی از فرصت های همکاری و سرمایه گذاری در شرکت های مجموعه بانک و گروه مالی داتام و همچنین بهره مندی از فرصت های ارائه خدمات به بانک مورد توجه قرار گرفته است. در این برنامه، استراتژی 5 ساله شرکت برای توسعه سرمایه گذاری ها مورد تصویب و تأیید هیئت مدیره قرار گرفت.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: