• سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها
  • برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

   برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

   برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

   صورتهای مالی و عملکرد شرکت در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت.

   صورتهای مالی و عملکرد شرکت در سال 1398 مورد بررسی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی تهیه و عملکرد و صورتهای مالی منتهی به سال 1398 مورد تأیید و تصویب در مجمع عمومی سالیانه قرار گرفت.
   با امید موفقیت های روز افزون برای سهامداران شرکت تأمین آتیه سرزمین ایرانیان
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: