• سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها
  • آتیه از آن ماست

   آتیه از آن ماست

   آتیه از آن ماست

   شرکت تأمین آتیه سرزمین ایرانیان با هدف تبیین راهکارهای اجرائی به منظور مدیریت بهینه فعالیت های حوزه سهامداری، نحوه کسب درآمد، چگونگی توزیع آن بین سهامداری و نحوه افزایش سرمایه های مستمر پایه گذاری شد.

   شرکت تأمین آتیه سرزمین ایرانیان در تاریخ 19/07/ 1396 با سرمایه 15 میلیون ریال توسط شرکت های توسعه تجارت داتام به نمایندگی آقای اویس رحیمی، توسعه مدیریت آرین به نمایندگی آقای مصطفی یزدانجو و توسعه صنعتی آرین به نمایندگی آقای داود فصیحی تأسیس و ثبت شد.
   این شرکت به نوعی با هدف سودآوری برای همکاران و تأمین آتیه آنها در آینده تأسیس شده است و بر همین اساس برای دستیابی به این اهداف به دنبال ورود به بازارهای مطمئن جهت سرمایه گذاری، قرارداد های خدماتی و پشتیبانی با بانک ایران زمین، ارائه خدمات اقامتی به کارکنان گروه مالی، انعقاد قرارداد جهت خدمات امور ورزشی، انعقاد قرارداد با مراکز فروش جهت دریافت تخفیف و تقسیط نمودن کالاها هست تا ضمن ارائه خدمات مناسب به همکاران به عنوان یک شرکت تأمین آتیه در آینده سود آوری مناسبی برای آنها باشد.
   لطفا جهت اطلاع از اقدامات صورت گرفته توسط شرکت در زمینه رفاهی، ترکیب سهامداری، افزایش سرمایه و دیگر اقدامات صورت گرفته روی فایل پیوست کلیک کنید.....
   فایلهای پیوست
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: