• سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها
  • شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان(تاسا)

   اطلاعیه

   شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان(تاسا)

   شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان(تاسا)

   حسب موافقت و دستور مدیر عامل محترم بانک، شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان (تاسا) بمنظور تامین آتیه، رفاه حال سرمایه انسانی شاغل در بانک ایران زمین که دارای قرارداد استخدامی تمام وقت می باشند، طی شماره 516786 مورخ 19‏/07‏/1396 و شناسه ملی 14007123145 در اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت و تاسیس گردید.
   با توجه به مراتب فوق، موارد ذیل جهت اطلاع همکاران اعلام می گردد:   الف) محورهای اصلی شرکت:
   1. مشارکت همکاران با گروه مالی ایران زمین در ایجاد و راهبری شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان
   2. تقسیم عادلانه منافع حاصله بین کارکنان عضو شرکت
   3. مشارکت همکاران درتامین سرمایه شرکت
   4. ایجاد همدلی و همبستگی بین کارکنان گروه و ترویج فرهنگ اتحاد و تعاون
   ب) تصمیمات اتخاذ شده در خصوص سرمایه شرکت:
   1‏- با موافقت اعضای محترم هیئت مدیره و بمنظور مشارکت و همراهی با کارکنان، سرمایه اولیه شرکت از طرف بانک بعنوان آورده نقدی (پانزده روز حقوق همکاران بر اساس حقوق پایه سال 1396 (به عنوان بخش همیاری))تامین و بحساب شرکت واریز میگردد.

   2‏- تامین الباقی سرمایه مورد نیاز و بمنظور نیل به اهداف تعیین شده، وام قرض الحسنه بمیزان یک ماه حقوق پایه با بازپرداخت36 ماهه و کارمزد 4% برای سهامداران(همکاران بانک) لحاظ گردد.
   همچنین 6% پایه حقوق همکاران به صورت ماهیانه به سرمایه سهامداری آنان اضافه می شود که 3% توسط بانک تامین (بخش همیاری) و 3% از حقوق همکار، کسر میگردد.

   ج)نحوه ورود به جمع سهامداران:
   1‏- کلیه کارکنان دارای قرارداد تمام وقت با بانک، مشمول طرح سهامداری شرکت می باشند
   2‏- کلیه کارکنان می بایست ، تا تاریخ 20‏/11‏/1396 نسبت به تکمیل و ارسال مستندات ذیل (فرمهای پیوست) اقدام نمایند:
   1‏-2‏- "اقرارنامه"
   2‏-2‏- "وکالت نامه تام و بلاعزل دائر بر واگذاری کلیه حقوق مترتب با سهامداری خود در مجامع عمومی شرکت و اجازه نقل و انتقال و فروش سهام به شرکت بانک ایران زمین در هنگام قطع همکاری با شرکت"
   1. ضمناً کلیه هزینه های مربوط به ثبت وکالتنامه در دفترخانه، توسط بانک پرداخت می گردد
   3‏- مدیریت شعب هر استان می بایست پس از دریافت فرم های جمع آوری شده در بند 2 ، فایل و اصل مدارک (مطابق فرم پیوست) به مدیریت امورسرمایه انسانی و آموزش ( تلفن :42752000‏-021 داخلی 2303 آقای شاکری ) ارسال نمایند.
   توجه1: حداکثر تعداد تخصیصی سهام به اشخاص حقیقی جدید الورود بر مبنای یک ماه حقوق پایه و بر اساس آخرین NAV سهام می باشد.
   توجه2: هرگونه خرید و فروش سهام و یا نقل و انتقال حق تقدم سهام بین اعضا اکیداً ممنوع است

   د) نحوه خروج سهامداران:
   1‏- از آنجائیکه شرط لازم برای سهامداری در شرکت، اشتغال تمام وقت در بانک می باشد، لذا قطع همکاری با بانک به منزله از دست دادن شرط لازم برای سهامداری در شرکت محسوب می شود وسهام وی بر اساس وکالتنامه و اقرارنامه مذکور در ردیف "2" ذیل بند "ج" این اطلاعیه، مورد نقل و انتقال قرار میگیرد.

   2‏- پرداخت مبلغ (بخش همیاری) ناشی از فروش سهام به شرح بند (1)، بر اساس نوع خروج طی جدول ذیل محاسبه و به سهامدار پرداخت میگردد:


   ردیف
   علت خروج
   سابقه کار در بانک ایران زمین و سایر شرکت های گروه مالی
   تا 5 سال (درصد) از 5 الی 10 سال (درصد) بیش از 10 سال ( درصد)
   1 اخراج یا ترک کار 0 0 0
   2 استعفاء با رضایت کارفرما 50 75 100
   3 خاتمه کار بدون قصور کارمند 75 100 100
   4 بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت 100 100 100

   ضمناً، در صورت هرگونه سوال و ابهامی در خصوص موضوع فوق الذکر با شماره تلفن 24750‏-021 داخلی 1574 (سرکار خانم اسماعیلی) تماس حاصل فرمایند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: